สมัครงาน


ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย (คอนโดมิเนียม)

3 อัตรา


  รายละเอียดของงาน

 • ขาย/เช่า สินค้าประเภทอสังหาริมทรัพย์มือสอง เน้นคอนโดมิเนียม
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

  คุณสมบัติ

 • เพศหญิง บุคลิกดี
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีความสนใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และสามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • สื่อสารภาษาอังกฤษพอได้
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)

 สวัสดิการ

 • เงินเดือน
 • คอมมิชชั่น
 • โบนัส
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ 20 วัน


ตำแหน่ง : ธุรการ


  รายละเอียดของงาน

 • ทำงานด้านเอกสาร
 • หาข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
 • ทำเว็ปไซด์ และอัพเดทเว็ปไซด์ของบริษัท
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. หรือ อนุปริญญา
 • สามารถพิมพ์ดีด, ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ เช่น MS Word, MS Excel และ Internet
 • มีความสนใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
 • มีความสนใจในการหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ท
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์สนใจติดต่อ 086-557-9898 , 02-106-2626