ทาวน์โฮม บ้านอิ่มอัมพร - ศาลายา (เลียบคลองทวีวัฒนา)

 

ทาวน์เฮ้าส์ (ตรงข้าม ร.พ.เจ้าพระยา)